تمرین‌های کوتاهِ کوتاه
آنافورانویسی

آنافورانویسی

آنافورانویسی؛ یک تمرین باسابقه، ریشه‌دار و بسیار جالب است که ذهنت را باز و آماده خلقِ نوشته‌های نوآورانه می‌کند.

ادامه مطلب »
پاراگراف اول

پاراگراف اول

پاراگراف اول را طوری بنویس که خواننده را به تداوم بر خواندن ترغیب کند. می‌توانی چند سوال طرح کنی و در ادامه به آنها پاسخ دهی.

ادامه مطلب »
برعکس‌نویسی

برعکس‌نویسی

برعکس‌نویسی یک تمرین کوتاه برای شکوفایی خلاقیت شما کپی‌رایترهاست. اگر دیویِ کلاه‌قرمزی را بشناسید، او نمونه خوبِ برعکس‌گویی، برعکس‌خوانی و برعکس‌نویسی‌ست.

ادامه مطلب »
فهرست معکوس

فهرست معکوس

فهرست معکوس؛ این فهرست را می‌نویسی، کارهای لیست‌شده را ترک می‌کنی و هرچه تو را به هدفت نزدیک می‌کند، جایگزینشان می‌کنی.

ادامه مطلب »
پسوندنویسی با مند

پسوندنویسی با مند

پسوندنویسی با مند؛ در این تمرین می‌توانی با استفاده از پسوند «مند» یک نوشته کوتاه خلاقانه بیافرینی. این یک تمرین برای کپی‌رایترهاست.

ادامه مطلب »
پسوندنویسی با گاه

پسوندنویسی با گاه

پسوندنویسی با گاه؛ این پسوند را انتخاب کن، با آن چندین‌وچند کلمه بنویس و شروع کن به آفرینشِ یک نوشته خلاقانه.

ادامه مطلب »
تمرین کوتاهِ کلمه‌نویسی

کلمه‌نویسی

یک قلم‌وکاغذ بردار و هرقدر می‌توانی کلمه بنویس تا دستت بیاید چه کلماتی در ذهنت پیچ‌وتاب می‌خورد و تو از وجودشان بی‌اطلاعی.

ادامه مطلب »