تازه نوشته ام داغ بخوانید
خودشناسی با نوشتن

خودشناسی با نوشتن

خودشناسی با نوشتن، تمرینی‌ست که نه تنها دستت را گرم می‌کند، بلکه شناخت تو را از خودت افزایش می‌دهد.

رسوایی با کلمات

رسوایی با کلمات

رسوایی با کلمات برای برون‌ریزی حرف‌های ناگفته‌ یک تمرین عالی‌ست.

آزادنویسی

آزادنویسی

یک تمرین عالی صبحگاهی برای تقویت عضلات ذهن و دور شدن احساسات سرکوب شده.

تعریف‌نویسی‌ شاعرانه

تعریف‌نویسی‌ شاعرانه

این تمرین برای خلقِ نوشته‌های عاشقانه، شاعرانه، احساسی و فرامنطقی‌ست.

تعریف‌نویسی منطقی

تعریف‌نویسی منطقی

تعریف‌نویسی منطقی؛ این تمرین برای نوشته‌هایی حاوی اطلاعات مفید است.

استعاره‌سازی

استعاره‌سازی

استعاره‌ساختن، چیزی را به چیزی دیگر تشبیه کردن، این تمرین را همین حالا انجام بده.