تازه نوشته ام داغ بخوانید
خلق ایده از هر چیز بی‌مقدار

خلق ایده از هر چیزِ بی‌مقدار

کپی‌رایتینگ از کجا شروع می‌شود؟ از همین تمرین‌های کوتاهِ خلاقانه. این تمرین مخصوص تویی‌ست که می‌خواهی کپی‌رایتر شوی.

پسوندنویسی با مند

پسوندنویسی با مند

پسوندنویسی با مند؛ در این تمرین می‌توانی با استفاده از پسوند «مند» یک نوشته کوتاه خلاقانه بیافرینی. این یک تمرین برای کپی‌رایترهاست.

پسوندنویسی با گاه

پسوندنویسی با گاه

پسوندنویسی با گاه؛ این پسوند را انتخاب کن، با آن چندین‌وچند کلمه بنویس و شروع کن به آفرینشِ یک نوشته خلاقانه.

نوشته واژه‌های انتزاعی

نوشتنِ واژه‌های انتزاعی

نوشتنِ واژه‌های انتزاعی دایره لغاتت را افزایش می‌دهد، ذهنت را باز می‌کند و کمی چاشنی احساس به نوشته‌ات می‌بخشد.

نوشتنِ واژه‌های عینی

نوشتنِ واژه‌های عینی

برای نوشتنِ کپی‌های ملموس باید به سراغ واژه‌هایی بروی که از طریق حواس پنجگانه‌ات قابلِ فهمند.

تمرین کوتاهِ کلمه‌نویسی

کلمه‌نویسی

یک قلم‌وکاغذ بردار و هرقدر می‌توانی کلمه بنویس تا دستت بیاید چه کلماتی در ذهنت پیچ‌وتاب می‌خورد و تو از وجودشان بی‌اطلاعی.