درباره زهره خسروی

من یک مدیر محتوا برای کسب‌وکارهای گردشگری هستم. چرا فقط گردشگری؟ چون تخصصی نوشتن را به درهم‌برهم کار کردن و از این شاخه به آن شاخه پریدن ترجیح می‌دهم.

شاید برای بعضی از محتواگران و به خصوص جوانترهای این جامعه کسالت‌آور باشد که فقط برای یک کسب‌وکار بنویسند؛ اما درباره من، نوشتن از جذابیت‌های دنیای گردشگری تمامی ندارد.

من هم در این رشته درس خوانده‌ام، هم در بخش‌های مختلف گردشگری از هتل و آژانس هواپیمایی گرفته تا استارتاپ‌های سفر کار کرده‌ام و هم اینکه هنوز هیچ موضوعی آنقدر برایم جذابیت نداشته که بین من و دنیای گردشگری‌ام فاصله بیندازد.

از بین انواع‌واقسام کسب‌وکار مبتنی بر سفر، هر چیز مرتبط با گردشگری پایدار و سفر مسئولانه، برایم خوش‌تر است و دلیل آن را در سفرهای دور و نزدیکم، کوهنوردی و تجربه‌هایم از تعامل با آدم‌ها و فرهنگهاشان، میراث طبیعی و تاریخ پرفرازونشیب سرزمینمان می‌دانم.

اگر با من همراه شوی، هم نکاتی تاثیرگزار از سفرنویسی و بلاگ‌نویسی برای کسب‌وکار گردشگری خواهی آموخت و هم با رعایت اصولی که برایت می‌گویم، به یک گردشگر مسئول تبدیل خواهی شد.