تمرین‌های کوتاهِ کوتاه
قوانین من

قوانین من

این تمرین تو را متعهد به انجام کارهای بزرگ می‌کند. قبل از نوشتن قانون‌هایت خوب فکر کن.

ادامه مطلب »
آب‌بستن به واژگان

آب‌بستن به واژگان

آب‌بستن به واژگان یک تمرین خلاقانه است برای خلق کپی‌های خلاقانه؛ پس همین حالا دست‌به‌کار شو و تا می‌توانی آب ببند به کلمات.

ادامه مطلب »
معلوم‌نویسی

معلوم‌ نویسی

معلوم‌ نویسی؛ برای بهتر نوشتن، خوب و خوانا نوشتن، روان‌تر نوشتن، بهتر است از جمله‎‌های معلوم استفاده کنید.

ادامه مطلب »
دلی‌نویسی

دلی‌نویسی

گاهی برای دلت بنویس، برای خالی شدنِ دلت، برای رسوا کردنِ دلت، برای خودِ خودِ دلت.

ادامه مطلب »