دوستانِ دست‌به‌قلم ✍

معرفی چند دوستِ کار راه‌انداز 👇

شاهین کلانتری: زیربنای نویسندگی را به تو یاد می‌دهد 🤵

سعید قائدی (با همزه): زیر و بم سایتت را به او بسپار 🙋‍♂️

مریم اراک: داستان‌ها کوتاه‌وبلندش را بخوان و لذت ببر  🙋‍♀️

فریده فرد: من که شیفته حکایت‌بازی‌هایش هستم 📚