خرداد ۷, ۱۴۰۱ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
تمرین کوتاهِ کلمه‌نویسی

کلمه‌نویسی

یک قلم‌وکاغذ بردار و هرقدر می‌توانی کلمه بنویس تا دستت بیاید چه کلماتی در ذهنت پیچ‌وتاب می‌خورد و تو از وجودشان بی‌اطلاعی.

ادامه مطلب »