زهره_خسروی
بیچاره کارمند

بیچاره کارمند 🙄

امروز می‌خواهم از حال‌واحوال پایانِ سالِ یک کارمندِ ارجمند بسیار رنجمند برایتان بگوییم. همین حالا شروع به خواندن کنید.

ادامه مطلب »