معلوم‌ نویسی

معلوم‌نویسی

مجهول‌نویسی هیچ ایرادی ندارد. قبول 🤓 اما نوشتن جمله‌های معلوم، نوشته شما را خواناتر، قابل فهم‌تر و فارسی‌تر می‌کند. 🥰

این‌بار تمرین نوشتنی نداریم؛ اما قبل از اینکه آخرین نوشته‌ات را منتشر کنی، یکبار دیگر نگاهی به آن بینداز و هرچه جمله مجهول نوشته‌ای را معلوم کن. 🧐✒

مثال:
(بخش آقایان را برای امور مالیاتی استفاده می‌کردند) به‌جای (بخش آقایان برای امور مالیاتی مورد استفاده قرار گرفته می‌شد).

مثالی دیگر:
(فضای داخلی غرفه را با تزیینات قلمکاری آراسته‌اند) به‌جای (فضای داخلی غرفه با تزبینات قلمکاری تزئین شده‌ است).

این یک تمرین است برای خواناتر نوشتن. 👩‍💻

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.