آدمِ باشعور، آدمِ بی‌شعور

آدمِ باشعور، آدمِ بی‌شعور

آدم باشعور کمک می‌کند سنگ‌های جلوی پایت را برداری، آدمِ بی‌شعور جلوی پایت سنگ‌های بیشتری می‌اندازد و باعث می‌شود از آن سنگ‌ها برای خود پلکانی درست کنی و بالا بروی و رشد کنی.

 

آدم باشعور سطلت را از چاهِ آب پر می‌کند و به‌ دستت می‌دهد، آدم بی‌شعور چاه را گل‌آلود می‌‌کند تا بروی کمی دورتر و از رودخانه برای خودت آبِ تازه برداری و رشد کنی.

 

آدم باشعور جلوی دوست‌ودشمن با تو یکدل‌ و یک‌رنگ می‌شود، آدم بی‌شعور جلوی دوستان حفظ ظاهر می‌کند و چشمش که به دشمنانت می‌افتد با آنها هم‌کاسه می‌شود و باعث می‌شود تا واقعیت آدم‌ها را از رفتارشان بشناسی و نه از حرفهایشان و رشد کنی.

 

آدم باشعور باتو هم‌عهد می‌شود تا در یک مسیر و یک جهت باهم به موفقیت برسید، آدم بی‌شعور، خباثتش را پشت سیاست‌های سازمان و جامعه پنهان می‌کند تا حرفش را به کرسی بنشاند و از این طریق کمک می‌کند تا سازمان و جامعه بهتری را برای فعالیت و زندگی انتخاب کنی و رشد کنی.

 

آدم باشعور دردت را درمان می‌کند، آدم بی‌شعور در هنگام دردِ تو، به جشن‌وپایکوبی می‌پردازد و باعث می‌شود تا خودت بروی در پیِ درمان و آن را چاره کنی و رشد کنی.

 

آدم باشعور راه را نشانت می‌دهد، آدم بی‌شعور تو را از راه باز می‌دارد تا بروی و راه تازه‌ای پیدا کنی و رشد کنی.

 

آدم باشعور راهِ نان‌درآوردن را نشانت می‌دهد، آدم بی‌شعور نانت را آجر می‌کند تا خودت بروی راهِ نان‌درآوردن را پیدا کنی و رشد کنی.

 

آدم باشعور در سختی‌ها کنارت می‌ماند، خودش را جای تو می‌گزارد، با تو همدردی می‌کند و آدم بی‌شعور در اوج مشکلات می‌گوید من هم این شرایط را تجربه کردم و باعث می‌شود که بروی و با دردت کنار بیایی و رشد کنی.

 

آدم باشعور خودش را با تو می‌داند و آدم بی‌شعور خودش را از هرجهت برتر از تو می‌داند و کمک می‌کند خودت را بالا بکشی و رشد کنی.

 

آدم باشعور نقاط ضعف و قوتت را می‌بیند و به بهبود نقاط ضعفت کمک می‌کند. آدم بی‌شعور سرکوفت نقاط ضعفت را می‌زند و باعث می‌شود بروی و خودت را ارتقا بدهی و رشد کنی.

 

آدم باشعور در یک مسیر خودش را با تو هم‌کیش و هم‌مسلک و همراه می‌داند. آدم بی‌شعور از هر فرصتی برای خودنمایی استفاده می‌کند و باعث می‌شود از او دوری کنی و رشد کنی.

 

آدم باشعور آدم‌هایِ در جدال را باهم صلح می‌دهد، آدم بی‌شعور می‌ایستد و جنگ مابینِ آدم‌ها را تماشا می‌کند و باعث می‌شود بروی و روش صلح کردن با آدم‌هایِ اهل مذاکره را یاد بگیری و رشد کنی.

 

آدم باشعور با تو بحث می‌کند تا با هم به نتیجه برسید و با هم رشد کنید و آدم بی‌شعور تمام تلاشش را به کار می‌برد تا حرفش را به کرسی بنشاند و باعث می‌شود این جدال بی‌سرانجام را رها کنی و بروی و رشد کنی.

 

آدم باشعور به تو خدمت می‌کند، آدم بی‌شعور بیشتر از آدم باشعور به تو خدمت می‌کند. لطفا مثلِ من ممنونِ همه آدم‌های بی‌شعور زندگی‌ات باش تا رشد کنی.

پایان

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.